Eigen uniform voor veteranen

Nieuwsbericht | 20-06-2019 | 17:00 Er komt een speciaal, hedendaags pak voor veteranen. Het uniform zorgt voor harmonisering en vergroot de zichtbaarheid van veteranen in de samenleving. Minister Ank Bijleveld-schouten meldde dit vandaag schriftelijk aan de Kamer. De exacte invulling van het besluit (ontwerp uniform en bekostiging) wordt op een later moment bekend. Het volgt uit de speerpunten ‘erkenning’ en ‘waardering’ van het veteranenbeleid. Daarnaast maakte de minister bekend de mogelijkheid te onderzoeken voor het dragen van het militaire uniform door post-actieve veteranen tijdens veteranenevenementen. Dit gebeurt in samenwerking met veteranenorganisaties. Om veiligheidsoverwegingen kan geen toestemming worden gegeven aan post-actieve veteranen van de Koninklijke Marechaussee om het uniform te dragen. Dit kan… Lees meer

Lees verder