Soraya van Weereld: Vrouwelijke veteraan en onderneemster

Op haar 21ste deed ze haar belofte aan de Koningin en gehoorzaamheid aan de krijgstucht. Na haar militaire en technische opleiding bij de Koninklijke Luchtmacht werd ze geplaatst op de vliegbasis Volkel en start als korporaal bij de Grond Uitrusting. 

Soraya gaat in 1997 voor het eerst op uitzending met het Belgisch en Nederlandse detachement en wordt geplaatst op de Italiaanse vliegbasis Villafranca di Verona, 3°  Stormo. Haar functie was tolk/vertaalster, wat meer inhield dan alleen vertalen. Gedurende de 6 maanden dat zij daar was, hield zij zich bezig met het begeleiden van bezoeken en als de taal een probleem was trad zij op als tolk en regelaarster tussen het Belgische/Nederlandse detachement en de Italiaanse collega’s, ziekenhuizen, bedrijven, scholen, het gehandicapten tehuis en de bevolking.

In 1998 gaat Soraya voor 3 maanden terug naar de vliegbasis Villafranca di Verona, 3°  Stormo in haar functie als tolk .

In 1999 wordt Soraya uitgeleend aan de vliegbasis Leeuwarden om de verhuizing te ondersteunen van het Belgisch en Nederlandse detachement naar een andere locatie in Italië op de vliegbasis Amendola di Foggia 32° Stormo. In de 4 maanden dat zij daar was, heeft ze zich bezig gehouden met de opbouw van het detachement, het leggen van nieuwe contacten met de lokale bevolking, het MKB en het ziekenhuis. Verder hield zij zich bezig met o.a. persbegeleiding in verband met de Kosovo oorlog.

In januari 2000 verlaat Soraya de Koninklijke Luchtmacht en gaat werken in verschillende branches zoals staal, distributie, horeca en andere dienstverlenende takken in verschillende functies. Naast haar baan is ze begonnen in de telecom branche en sinds 2005 heeft ze haar eigen onderneming opgestart. Met haar visie “Open en eerlijk” adviseert ze haar klanten over vaste- en mobiele telefonie abonnementen met daarbij het leveren van hardware en accessoires.

Veteran Girl en Veteran Style zijn haar nieuwe bedrijven waar ze met passie en enthousiasme aan werkt. Niet alleen om een idee tot werkelijkheid te maken over de hele wereld maar zeker ook om vrouwelijke veteranen te helpen via een stichting.

“We gaan door het vuur voor elkaar tijdens een missie, waarom niet na een missie?”